Welkom bij de Social Links applicatie gemaakt met AppGini op basis van een MySQL database.

In de Social Links app worden persoonsgegevens genoteerd. Mensen laten zich gemakkelijk in een vakje indelen en groeperen. Bij Google heeft men het over kringen en deze term nemen wij over.

De hoofdtabel gaat over personen en bevat gegevens als naam, adres, geboortedatum, telefoon, emailadres, etc.

De tweede tabel bevat kringen, die op hun beurt weer in kringcategorieën gegroepeerd zijn. Voorbeeld van een kringcategorie is Social Media, waarbinnen je kringen kunt aanmaken zoals Facebook, Google + en LinkedIn.

Naar download