MySQL

Met een MySQL query een overzicht maken van de artikelcategorieen in je Joomla website en het aantal artikelen per categorie? Dat kan met de onderstaande query. Eerst het resultaat:

Dit is de gebruikte query:

SELECT
jos_categories.path AS Pad,
COUNT(jos_categories.title) AS Aantal
FROM jos_content LEFT JOIN
jos_categories ON jos_content.catid = jos_categories.id LEFT JOIN
jos_categories jos_categories1 ON jos_categories.parent_id =
jos_categories1.id
WHERE jos_content.state = 1 and jos_content.access = 1
GROUP BY jos_categories.path
UNION
SELECT
'Totaal' AS Pad,
COUNT(jos_content.title) AS Aantal
FROM jos_content
WHERE jos_content.state = 1 and jos_content.access = 1


De bovenstaande query kan gedraaid worden in phpMyAdmin of met een Windows client voor MySQL zoals bijvoorbeeld HeidiSQL. 

Plotalot

In Plotalot kan de query uitgevoerd worden zonder een vaste prefix. Vervang in de query de prefix jos_ door #__ (met een dubbele underscore).
SELECT
#__categories.path AS Pad,
COUNT(#__categories.title) AS Aantal
FROM #__content LEFT JOIN
#__categories ON #__content.catid = #__categories.id LEFT JOIN
#__categories #__categories1 ON #__categories.parent_id =
#__categories1.id
WHERE #__content.state = 1 and #__content.access = 1
GROUP BY #__categories.path
UNION
SELECT
'Totaal' AS Pad,
COUNT(#__content.title) AS Aantal
FROM #__content
WHERE #__content.state = 1 and #__content.access = 1