MySQL

Het belangrijkste van een Joomla website is de content. De basis wordt gevormd door artikelen, die voor het gemak per categorie ingedeeld zijn. Met een MySQL query is het mogelijk snel een volledig overzicht te krijgen. Eerst het resultaat:

Dit is de gebruikte query:

SELECT jos_content.title AS Artikel,
jos_categories.path AS Categoriepad,
jos_content.hits AS Hits
FROM jos_content LEFT JOIN
jos_categories ON jos_content.catid = jos_categories.id
ORDER BY jos_categories.path,
jos_content.title


De bovenstaande query kan gedraaid worden in phpMyAdmin of met een Windows client voor MySQL zoals bijvoorbeeld HeidiSQL. 

Plotalot

In Plotalot kan de query uitgevoerd worden zonder een vaste prefix. Vervang in de query de prefix jos_ door #__ (met een dubbele underscore).
PLOTALOT QUERY JOOMLA ARTIKELEN
SELECT
#__content.title AS Artikel,
#__categories.path AS Categoriepad,
#__content.hits AS Hits
FROM #__content LEFT JOIN
#__categories ON #__content.catid = #__categories.id
WHERE jos_content.state = 1 and jos_content.access = 1
ORDER BY #__categories.path,
#__content.title